De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også.

 

Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.

 

Cookies er helt uskadelige - de fortæller os hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse når du besøger os.

Halm til kraftvarmeværker

Halm er CO2-neutralt brændsel, som politikerne vil have kraftvarmeværkerne til at bruge mere af

Rundballer på mark
Halm til kraftvarmeværker

Print

Halm er biobrændsel. Sammen med træ og træflis er halm en del af den biomasse, som Folketinget har pålagt de danske kraftvarmeværker at anvende som supplement til fossile brændsler med den nye lov om vedvarende energi (VE-loven).

 

Biomasse findeles og brændes af i kraftvarmeværkernes kedler i stedet for kul for at skabe damp til turbinerne - det mindsker udslippet af drivhusgasser fra produktionen af el og varme, da halm anses for at være et næsten CO2-neutralt brændsel.

 

Fordi politikerne har fokus på biobrændsel, efterspørger kraftvarmeværkerne halm. Dong Energy har således meldt ud, at de vil gå helt over til biobrændsel på to-tre danske kraftværker inden for de næste fem år. Desuden er der planer om at investere i nye halm- og træfyrede kraftværker flere steder i landet.

I dag anvendes omkring en tredjedel af de danske halmressourcer til energiproduktion.

Test & tjek:

www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/1403joh.pdf - se f.eks. "Prisen på halm til kraftvarme?" 

TÆNK OVER…

 • At udnyttelse af halm til energi kan fjerne organisk materiale fra jorden, som ellers ville indgå i dens kulstoflager
 • At nogle klimaforskere forudser, at halm bliver en mangelvare om et par årtier.
 • At halmlagrene ikke altid bliver afsat
 • At overskudshalm også kan anvendes i biogasanlæg og private halmfyr

  Læs mere:

  www.danskhalm.dk - Danske halmleverandørers hjemmeside, bl.a. med nyt om licitationer.

   

  www.videncenter.dk - Videncenter for Halm- og Flisfyring.

   

  www.landbrugsinfo.dk - se bl.a. afsnittet "Halm til energiformål".

   

  www.lf.dk - Landbrug & Fødevarer, se under "Klima".

   

  www.ens.dk - Energistyrelsen

 

Mød en bruger på nettet:

www.landbrugsavisen.dk - mød bl.a. halmleverandørernes formand, Hans Stougaard.

www.landbrugsnet.dk - søg på "halmleverandør".

www.energiakademiet.dk - klik på "Samsø-VEØ" og læs om deres produktion og erfaringer.

 

Vedvarende energi

Halm til kraftvarmeværker

Biogas


Solfangere

Solceller

Fastbrændselsfyr


Husstands- og minimøller

Jordvarme

 

Til forsiden for Kulstofskolen >>