De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også.

 

Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.

 

Cookies er helt uskadelige - de fortæller os hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse når du besøger os.

Klimafestival

12. marts 2012 

af: Michael TersbølSend mail

Kom til klimafestival i Horsens den 9. maj

Print

Økologisk Landsforening inviterer til Klimafestival 2012

d. 9 maj kl. 9.00 til 20.00 på Hotel Opus i Horsens.

 

Tilmelding er nødvendig og bindende. Sidste tilmeldingsfrist er 30. april via dette link

Pris for dagsarrangement 800 kr./pers. Middag 300 kr./pers.

 

Tid

Aktivitet

9.00-9.30

Ankomst, kaffe og brød


9.30-10.15

 • Velkomst og kort status på klimastrategi og fokusområde
  v. næstformand Jens Krogh, Økologisk Landsforening

 • Potentiale og udfordringer med klima i økologisk jordbrug
  v. forskningsleder John Erik Hermansen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

 

10.30-12.00

Klimaindsats på bedriften

 • Klimahandlingsplaner, hvad kan der gøres på gården for at forbedre klimaet?
  Planteavlskonsulent
  Erik Kristensen
  Økologisk Landsforening


 • Betydning af fodervalg for kvægbedrifters udledning af klimagasser
  Seniorforsker
  Lisbeth Mogensen
  Institut for Agroøkologi
  Aarhus Universite

 • Biomasse og biochar - nye muligheder for kulstoflagring
  Projektleder
  Lone Telling 
  Aarstiderne



Energibesparelser

 • Mælkekøling, belysning, varmepumper m.v.
  Energikonsulent
  Kurt Mortensen
  EnergiMidt


 • Dieselbesparelser ved transport og markdrift
  Maskinkonsulent
  Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi


 • Solvarme og energibesparelser i et gartneri
  Gartneriejer
  Michael Jensen
  Lykkesholm

 

Produktion af
Vedvarende Energi

 • Biogas-potentiale for energi- og gødnings-produktion
  Faglig udviklingschef
  Michael Tersbøl
  Økologisk Landsforening


 • Solceller = Grøn energi, men kan det betale sig?
  Ejvin Beuse,
  Leder af Energitjenesten Midtjylland


 • Vindmøller, store eller små?
  Virksomheds- og vindmøllerådgiver
  Kristian Sejersbøl
  Lemvig Landboforening

12.00-13.00

Frokost


13.00-15.00

Klimaudstilling

 

Udstilling af projekter fra Økologisk Landsforening:

 • Økologisk Energi
 • Omlægning via biogasgrupper
 • Økologisk biogas i Bording
 • Kompetencecenter for Økologisk Biogas
 • Farefolde og pilebeplantning
 • Ressourcer i Hønsegårde
 • Klimahandlingsplaner
 • Effektivt naturfremme
 • Bedre udbytter
 • Produktion af egen gødning og effektive sædskifter
 • Lokal Grøn Vækst
 • Klimavenlig afgrødevalg

 

Udstillere:

 • Husstandsvindmøller
 • Solceller
 • Varmepumper Geotherm/Knud Petersen A/S, v. Kaj Petersen
 • LED-belysning
 • Biogas LH-Bio v. Niels Lund
 • HighCrop
 • Energitjenesten  v. Ejvin Beuse
 • Merkur Bank v. Carsten Juul og Ole Andersen
 • NN

 

15.00-15.30

 

Kaffe og kage

15.30-17.00

Workshop:

 • Energiproducent, vælg den rigtige løsning: sol, vind, jordvarme eller biobrændsel
  Ejvin Beuse, Leder af Energitjenesten Midtjylland

 • Biogas - hvor er vi? Hvad kan vi lære af Danmarks første økologiske biogasanlæg
  Landmand og biogasproducent Bjarne Viller Hansen
  Biogasproducent Niels Lund


 • Skridt på vejen til klimaneutralt landbrug
  Landmand, Bjarne Krog, Krogagergård

 • Finansiering af energianlæg
  Ole Andersen, Merkur Bank
  Virksomheds- og vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl, Lemvig Landboforening


 • Energibesparelser i bygninger
  Energirådgiver, Kurt Mortensen, EnergiMidt

 • Energibesparelser i marken
  Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi
  Landmand Peter Bay Knudsen, Skiftekær Økologi

 • Klimavenligt fjerkræ, hvad er praktisk muligt?
  Slagtekyllingekonsulent Inger Knude Rasmussen, vfl
  Ægproducent Flemming Haugaard

 • Økologisk mælk uden foderindkøb, hvor langt kan vi nå?
  Kvægkonsulent Irene Fisker, Økologisk Landsforening
  Planteavlskonsulent Claus Østergaard, Økologisk Landsforening

 

17.00-17.45

 • På vej mod fossilfri Samsø
  v. økologisk planteavler Morten Øster Kristensen, Samsø

 

 • Samarbejde om bioenergi og erhvervsudvikling i Skive Kommune
  v. Klimakoordinator Karl Egeriis Krogshede, Skive

 

1800-?

Middag og netværk

 

 

 

 

 

Klimahandlingsplaner, hvad kan der gøres på gården for at forbedre klimaet?
v. Erik Kristensen, planteavlskonsulent Økologisk Landsforening
Sådan reducerer 16 økologiske landmænd deres drivhusgasudledning.


Betydning af fodervalg for kvægbedriftens udledning af klimagasser
v. Lisbeth Mogensen, seniorforsker AU
De første beregninger af udledningen af klimagasser fra dyrkningen af de enkelte fodermidler viser, at der på dette niveau kan træffes valg på bedriften og i foderstofindustrien som kan bidrage til en reduktion af klimabelastningen fra mælkeproduktionen. En beregning af den samlede effekt af at vælge forskellige fodermidler kræver dog, at der laves beregninger af de samlede bedriftsmæssige konsekvenser, herunder fodervalgets indvirkning på metan udledningen fra dyrenes omsætning af foderet.


Biomasse og biochar - nye muligheder for kulstoflagring i landbruget
v. Lone Nørgaard Telling, projektleder Årstiderne
Land- og skovbruget forvalter de store mængder af biomasse, der cirkulerer i Danmark. Det giver mulighed for både at øge selvforsyningen af energi på den enkelte bedrift og ved anvendelsen af biochar at forøge jordens kulstofindhold, og reducere vores fælles klimaproblem.


Mælkekøling, belysning, varmepumper m.v.
v. Kurt Mortensen, energikonsulent EnergiMidt
Kvægbruget anvender en del energi til køling og produktion af varmt vand. Et geninvindingsanlæg er medvirkende til at reducere energiforbruget til varmtvandsproduktion og hvis det er rigtigt skruet sammen, kan det også være medvirkende til at reducere forbruget til køling.

Belysning handler ikke kun om LED rør. Den rigtige styring af belysningsanlægget betyder også meget for energiforbruget.


Dieselbesparelser ved transport og markdrift
v. Karl Jørgen Nielsen, Maskinkonsulent PlanEnergi
På langt de fleste bedrifter er det let at finde de første 10% besparelse i dieselforbruget, uden det kræver investeringer.Den nye teknik kan medvirke til at give yderligere besparelser, og mange investeringer kan vise sig at være rentable.


Solvarme og energibesparelser i et gartneri
v. Michael Jensen, landmand, Lykkesholm
Erfaringer med energioptimering og solvarme i eget gartneri.


Biogaspotentiale for energi- og gødningsproduktion
v. Michael Tersbøl, faglig udviklingschef, Økologisk Landsforening
under udarbejdelse

Solceller = Grøn energi, men kan det betale sig?
v. Ejvin Beuse, Leder af Energitjenesten Midtjylland
Solceller er det helt store hit for tiden - ikke mindst på grund af et lavere priser og gunstige finansierings- og afregningsforhold. Men kan det også betale sig for erhvervsdrivende? Oplægget vil kort beskrive solcellernes funktion og derefter gennemgå et par typiske situationer med anvendelse af solceller i landbruget.


Vindmøller, store eller små?
v. Kristian Sejersbøl, virksomheds- og vindmøllerådgiver, Lemvig Landboforening
under udarbejdelse Klimafestivalen er støttet af EU og Fødevareministeriets landdistriktsprogram