De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også.

 

Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.

 

Cookies er helt uskadelige - de fortæller os hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse når du besøger os.

GMO i økologisk perspektiv

Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økologisk og biodynamisk produktion. Men, er der overhovedet nogen grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder?

 

00 forside lav

 

Her finder du information om GMO i et økologisk perspektiv. Artiklerne er et debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013.

 

 

Artiklerne er skrevet af Klaus Sall og udgivet af Økologisk Landsforening med støtte fra Merkur Andelskasse.

 

Forord: For og imod GMO

Illustration til hæfte om GMO

Er der overhovedet grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder? Fortalere for GMO argumenterer for, at GMO er verdens bedst dokumenterede teknologi. Tanken er, at jo mere viden man får om GMO - jo mere positiv må man blive. Men er det rigtigt?

Rettigheder styrer forskning

Illustration til GMO hæfte 2013: Forskning og frihed

På det medicinske område kan forskere frit udføre forsøg med medicin, når medicinen er godkendt og tilgængelig på apoteket. Denne frie forskning findes ikke på GMO-området.

EU, GMO og forsigtighedsprincippet

Illustration til GMO hæfte 2013: Forsigtighedsprincippet

Et spørgsmål, der sjældent formuleres direkte, men som ofte deler vandene i en diskussion om GMO, er, hvordan man skelner mellem en mulig fare og en dokumenteret risiko, og siden hvilken dokumentation man anerkender, og hvad man gør e...

 

Udvalgte eksperter godkender GMO-afgrøder

Illustration til GMO hæfte 2013: godkendelse i EU

I EU er det GMO-Panelet, der vurderer firmaers ansøgninger om godkendelse af nye GMO-afgrøder. GMO-Panelets videnskabelige vurdering danner grundlag for den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet EFSAs anbefaling til EU-komm...

Invasive gener i GMO-planter

Illustration til GMO hæfte 2013: invasive gener i eu

Ny forskning beskriver, hvorfor gensplejsning påvirker hele planten, og giver dermed en forklaring på, hvorfor en gensplejset plante måske ikke blot kan betragtes som om, den blot er den oprindelige ikke-gensplejsede plante, med nogle få nye ekstra gener...

 

Super-ukrudt - en naturlig følge af GMO

Illustration til GMO hæfte 2013: superukrudt

Markedsføringen af gensplejsede afgrøder, der er resistente over for et ukrudtsmiddel, har - på trods af at forskere og landbrugskonsulenters advarsler - fået mange landbrug til at vælge en ensidig kemisk bekæmpelse af ukrudt med sprøjtning flere gange om...

Hvad løser verdens sultproblem?

Illustration til GMO hæfte 2013: sultproblemet

Kan GMO eller økologi løse verdens sultproblem? Det er ikke mangel på fødevarer, men derimod fattigdom, der er den væsentlige årsag til verdens sult. I verdens fattigste lande går i gennemsnit 60-75 % af folks penge til at køb...

Roundup-ready afgrøder - er mere Roundup bedre?

Illustration til GMO hæfte 2013: roundup

Da Roundup blev markedsført i 1974, blev giften kun brugt til at renholde marken før dyrkning, fordi den slår alle sprøjtede planter ihjel. I 1996 markedsførte Monsanto de første gensplejsede afgrøder med resistens mod Roundup. Dermed fik Roundup en helt ny...

 

Skaber GMO monopoler på vores fødevarer?

Illustration til GMO hæfte 2013: monopoler

I perioden fra 1996 til 2008 købte nogle få af de største GMO-virksomheder helt eller delvist mere end 200 andre virksomheder. Primært virksomheder der udviklede eller forhandlede frø, og denne udvikling fortsætter. Herved er de blevet ejere af de mest solg...

GMO, etik og nytteværdi

Illustration til GMO hæfte 2013: etik

Ved godkendelse af GMO-afgrøder er det kun et lille udvalg af naturvidenskabelige og tekniske forhold, der vurderes af myndighederne. Man vurderer ikke etiske argumenter eller afgrødernes mulige nytteværdi og meget andet, som er væsentligt for levende menne...

 

GMO og fødevareskandaler

Illustration til GMO hæfte 2013: fødevareskandaler

De fleste lande med en stor import eller eksport af landbrugsvarer har lovgivet om GMO-afgrøder. Produktion af GMO har på trods af regulering og kontrol forårsaget den ene fødevareskandale efter den anden over de seneste 17 ...

Er der et marked for GMO i EU?

Illustration til GMO hæfte 2013: er der et marked for gmo i EU?

EU's krav om mærkning af GMO-afgrøder, kombineret med den folkelige skepsis over for GMO, er nok de væsentligste årsager til, at 23 ud af Europas 25 største supermarkedskæder siger nej til GMO i de fødevarer, de sælger i egne mærker. På samme måde...

Avancerede metoder til udvikling af nye sorter

Illustration til GMO hæfte 2013: andre metoder

Med de nuværende GMO-teknikker går det meget langsomt fremad med at realisere de løfter, som GMO-fortalere gang på gang fremhæver som GMO-teknologiens største fortrin. Der er ikke tegn på, at GMO faktisk er afgørende f...

 

17 år med GMO - udvikling i brugen af sprøjtegift

Illustration til GMO hæfte 2013: 17 år med sprøjtegifte

Et vigtigt argument for at bruge GMO-afgrøder er, at de skulle spare miljøet for store mængder sprøjtegift, og at den sprøjtegift, der anvendes, er mere miljøvenlig end den type, der tidligere har været brugt. Indtil nu er den lovede...

Kan GMO og økologi forenes?

Illustration til GMO hæfte 2013: forene gmo og økologi?

Reglerne for økologisk landbrug indeholder et forbud mod at anvende GMO. Forbuddet skaber mindst tre væsentlige skel mellem Økologi og GMO, som handler om ideologi, sameksistens og eksistensberettigelse. Ud fra de GMO-afgrøder, der findes på markedet eller...

 

Spredning af GMO-gener i naturen

Illustration til GMO hæfte 2013: spredning af gmo-gener

De seneste år har vist, at GMO-afgrøder og deres gener virkelig kan overleve i naturen. Dette problem har derfor bevæget sig fra at være et teoretisk problem, som GMO-industrien ud fra teoretiske betragtninger ikke så som et væsentligt problem, til en veldo...

Argumenter for GMO i et økologisk perspektiv

Illustration til GMO hæfte 2013: argumenter for

Mange af de argumenter, der bruges for at fremme GMO, kan med lige så stor - eller større - ret bruges om økologisk fødevareproduktion.

Fakta: GMO kloden rundt

Anvendelse af GMO kloden rundt

 

Økologiens principper

De grundlæggende principper for økologisk produktion:
  • FORSIGTIGHED Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

 

  • RETFÆRDIGHED Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder.

 

  • SUNDHED Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.

 

  • ØKOLOGI Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

 

 

Definitioner på GMO

Ifølge FN's Cartagenprotokol om Biosikkerhed er GMO defineret således:
Ved GMO forstås en levende organisme, som besidder en ny kombination af genetisk materiale, som er skabt ved hjælp af moderne bioteknologi.

Juridisk har EU defineret begrebet "Genetisk Modificeret Organisme" således:
En organisme er "genetisk modificeret", når det genetiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller naturlig rekombination.