Problemer med at se nyhedsbrevet? Klik her for at se det i din browser
Logo for Kompetencecenter for Økologisk Biogas

Nyhedsbrev april 2012

Opdatering om energiforlig og tilskud til biogas

 

Krav om indhold af husdyrgødning
Bekendtgørelsen om tilskud til etablering af biogasanlæg har lige været i Lovtidende. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 30. marts 2012. Se link her

Det fremgår heraf, at der stadig kræves 75 pct. husdyrgødning i fællesanlæg og 50 pct. husdyrgødning i økologiske gårdanlæg.

 

Vi skrev i vores ekstra-nyhedsbrev i marts 2012, at dette krav ville falde bort, men det er tilsyneladende ikke sket. Efter vores møde med Klimaminister Martin Lidegaard fik vi ellers det klare indtryk, at kravene ville falde bort.

Vi har nu gjort ministrene og nogle af forligspartierne opmærksom på problemet, i det vi opfordrer dem til at finde en dispensationsmulighed frem. Vi følger sagen og informerer nærmere.

 

Ansøgningsfrist for tilskud til etablering
Det fremgår af bekendtgørelsen at ansøgningsfristen bliver d. 15. august 2012. Det kommer højst sandsynligt ikke flere runder i denne ordning og ordningen slutter med udgangen af 2012. Bekendtgørelsen levner dog mulighed for en ekstra ansøgningsrunde i 2012.

Der er ikke taget politisk stilling til, om der kommer en ny tilskudsordning til etablering af biogasanlæg fra 2013 og frem, men det er naturligvis noget, som vi vil forsøge at skabe politisk interesse for.

 

Hvis man er meget interesseret i at komme med i ansøgningsrunden pr.  15. august er det en god idé at gøre sig klar.  Kontakt os meget gerne, så vi kan vurdere om vi kan hjælpe med ansøgning om tilskud.

Hvis man har modtaget tilsagn om tilskud, skal man i gang med projektet senest 12 måneder efter tilsagnsdatoen, og have brugt mindst 10 pct. af sit budget. Projektet skal være afsluttet senest 3 år efter tilsagnsdatoen.

Der er ikke kommet vejledning om ansøgningsskemaer endnu, men det forventes klar ca. medio april.

 

Tilskudssatsen til biogasanlæg samt nødvendig investeringer på gårde, der leverer biomasse er sat op fra 20 til 30 pct.

Du kan evt. læse om den sidste ordning fra 2010, som giver indtryk af hvad en ansøgning indeholder. Læs det her

 


 

Økologisk biogas - ny rykker det!
Informatiosmøder i Sorø, Vejle og Viborg

Kompetencecenter for Økologisk Biogas holder tre informationsmøder om mulighederne for at komme i gang med produktion af biogas på økologiske bedrifter.

 

Mødeindhold:

  • Kort om det nye energiforlig
  • businesscase for økologisk biogasanlæg
  • muligheder for tilskud til etablering af anlæg
  • spørgsmål og diskussion af de aktuelle muligheder

 

Der serveres kaffe/te/vand

 

Sorø 24. april 2012 kl. 19.30 - 21.30
Sted: Økologisk rådgivning, Gefion, Fulbyvej 15, Sorø

 

Vejle 30. april 2012 kl 19.30 - 21.30
Sted: Landbrugsrådgivning Syd, Niels Finsensvej 20A, Vejle

 

Viborg 14. maj 2012 kl 19.30 - 21.30
Sted: Landbrugsrådgivning Midt-Øst, Asmildeklostervej 11, Viborg

 

Tilmelding til Lone Klit Malm
lkm@okologi.dk eller 20 58 50 24 (senest 2 dage før mødet)

 


 

Usikkerhed pga. af kobling med naturgasprisen

Mange landmænd og virksomheder er nu i gang med at regne på, hvordan økonomien i biogasproduktion ser ud efter energiforliget. Det bliver naturligvis foreløbige beregninger, da vi endnu ikke har den endelige lovgivning og vejledning i hånden. En væsentlig usikkerhedsfaktor er imidlertid, at pristilskuddet til kraftvarmeproduktion på 26 kr. pr. GJ vil blive aftrappet øre for øre, hvis naturgasprisen stiger. Det er et problem, da man i mange tilfælde ikke kan gardere sig mod dette i de aftaler, der er mulige, når man skal afsætte biogas til - eller varme fra kraftvarmeproduktion.

 

Økologisk Landsforening vil gøre politikerne opmærksomme på dette problem.

 

Endvidere skal man være opmærksom på, at udledning af NOx fra afbrænding af biogas i en gasmotor også vil blive afgiftsbelagt som følge af den kommende lovgivning på området. Det vil skønsmæssigt betyde 4-5 øre pr. kWt produceret el.

 


 

Biogas-erfagrupper
I løbet af april vil det blive besluttet, hvilke 10 grupper, der oprettes indenfor projektet.

 

Er du en af dem, der har ønsket, at deltage i en biogas-erfagruppe, vil vi kontakte dig snarest muligt.

 

Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriksprogram.

 

Projektet er støttet af EU's Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

landdistriktslogo nov2013 det nye EU-logo 2010

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 


 

Arrangementer, kurser og møder

 

23 -25. april 2012
4-th Nordic Biogas Conference
arr.: Energinet.dk, Brencheforeningen for Biogas m.fl.
sted: Bella-centret, København
læs mere her

 

24. april 2012
Informationsmøde om biogas - Sorø
arr.: Økologisk Landsforening
sted: Fuldbyvej 15, sorø
Læs mere ovenfor

 

30. april 2012
Informationsmøde om biogas - Vejle
arr.: Økologisk Landsforening
sted: Niels Finsensvej 20A, Vejle
Læs mere ovenfor

 

9. maj 2012
Klimafestival
arr.: Økologisk Landsforening
sted: Hotel Opus, Horsens
Læs mere på her

 

14. maj 2012
Informationsmøde om biogas - Viborg
arr.: Økologisk Landsforening
sted: Asmildeklostervej 11, Viborg
Læs mere ovenfor

 

15 -16. maj 2012
Biogas Poland
arr.: Green Power conferences
sted: Warsaw, Poland
læs mere her

 

 

Rådgivere

Lone Klit Malm, Michael Tersbøl

Kontakt rådgiverne i Kompetencecenter for Økologisk Biogas

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet? Klik her for at afmelde