Problemer med at se nyhedsbrevet? Klik her for at se det i din browser
Logo for Kompetencecenter for Økologisk Biogas

EKSTRA Nyhedsbrev marts 2012

NYT ENERGIFORLIG GIVER MULIGHEDER FOR ØKOLOGIEN

 

Energiforliget er landet, og de ønsker og forslag, som Økologisk Landsforening har spillet ind til politikerne, er blevet hørt. Det betyder bl.a.:

 

 • at igangsætningstilskuddet bliver sat op fra 20 til 30 pct. af investeringen
 • at der gives samme tilskud til biogas fra alle typer biomasse
 • at der ikke bliver krav om, at der skal en bestemt andel husdyrgødning i biomassen
 • at prisen bliver sat op så det nogenlunde svarer til 115 øre pr. kwt el.

 

Man har sat prisen til 115 kr. pr. GJ (Giga-Joule) og det svarer omtrent til øre pr. kwt el. Vi mangler dog det endelige overblik over hvordan prisen bliver skruet sammen i praksis og hvad afgifterne på NOx-udledning betyder. Det ligger også fast, at tilskuddet bliver nedtrappet med 10 kr. pr. GJ i årene 2016-2020. Yderligere nedtrapning kan ske, hvis naturgasprisen stiger.

 

 

Igangsætningstilskuddet er kun vedtaget for 2012, hvorefter ordningen lukker. Om der kommer en ny ordning under Landdistriktsmidlerne vides ikke. De landmænd, der er meget opsatte på at komme i gang, bør derfor søge igangsætningstilskud i næste og sidste runde, som kommer snart. Økologisk Landsforening er til rådighed med hjælp til at søge midlerne, så kontakt os gerne, hvis du vil med i puljen.

 

Læs også ØL's pressemeddelelsen om energiforliget her

 

I det nedenstående kan man se udsnit af faktaark fra Klimaministeriet.

 

Forbedret støtte til biogas (fra ministeriets faktaark)

Biogas fremmes gennem drifts- og anlægsstøtte samt andre initiativer, der kan fremme udnyttelsen af biogas:

 •  

 • Der gives et grundtilskud til anvendelsen af biogas til:
  -Kraftvarme - 79 kr./GJ (som i dag)
  -Afsætning til naturgasnettet - 79 kr./GJ
  -Industrielle processer - 39 kr./GJ
  -Transport - 39 kr./GJ

 

 • Der indføres et tilskud på 26 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes i takt med stigende naturgaspriser.

 

 • Der indføres et ekstra tilskud på 10 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes med 2 kr./GJ fra 2016 til 0 kr./GJ i 2020.

 

 • Igangsætningsstøtten fra anlægspuljen øges fra 20 til 30 pct.

 

 • Reguleringen ændres med henblik på at gøre det muligt frivilligt at omlægge fra fast elafregning til elpristillæg for rene biogasbaserede værker.

 

 • Der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete bio-gas-projekter. Hvis der ikke sker den fornødne udvikling i biogasprojekter i perioden 2012-2013, overvejes andre muligheder for at fremme biogasudbygningen, herunder konkrete forslag, der indebærer aftagepligt.

 

 


 

Arrangementer, kurser og møder

27-30. marts 2012
International Biogas Planners Course with excoursion
arr.: Biogas-zentrum, Tyskland
sted: Stuttgart, Tyskland
læs mere her

 

29. marts 2012
Temadag: Produktion af biogas og dets mange anvendelsesmuligheder (hør om energiforliget !)
arr.: INBIOM m.fl.
sted: AU Foulum
læs mere her

 

23 -25. april 2012
4-th Nordic Biogas Conference
arr.: Energinet.dk, Brencheforeningen for Biogas m.fl.
sted: Bella-centret, København
læs mere her

 

9. maj 2012
Klimafestival
arr.: Økologisk Landsforening
sted: Hotel Opus, Horsens
Læs mere på www.okologi.dk/klimafestival (aktiveres snart)

 

15 -16. maj 2012
Biogas Poland
arr.: Green Power conferences
sted: Warsaw, Poland
læs mere her

 

 

Rådgivere

Lone Klit Malm, Michael Tersbøl

Kontakt rådgiverne i Kompetencecenter for Økologisk Biogas

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet? Klik her for at afmelde